mail me mail me home page archive
آتش ریکی

ریکی و کابلا

از انجا که ریکی انرزی  کیهانی است  و  درخت زندگی کابا لا راز کیهان است .ریکی میتواند به درک بهتر

آن کمک  نماید در کابلا  سالک با تجلیات دهگانه الهی کار میکند .این حضرت  سفیروت  نامیده میشوند.  برای این که شخص  به ای تجلیات دسترسی  یابد. نخست باید قرینه منفی  این نجلیات مواجه شود.  قرینه سفیروت  کلیپوت است. ریکی  به  پاک سازی را تسریع میکند و این پاک سازی را  راحت میسازد.

به   علاوه  شاگردان  کابالا   از  کارتهای   تاروت   برای  بازیابی  خرد  درونی  از کارت  تاروت  استفاده میکنند.   ریکی به سالک کمک میکند که کارتهایش را  پاک سازی و شارژ نماید.  به علاوه  میتواند  در شارژ  الواح خکم وسلیه کمکی را داشته باشد.

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ۱۱ مهر ،۱۳۸٧ - نیاتوس

ریکی

کمک میکند  از طبیعت بشتر لذت ببریم

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢٥ فروردین ،۱۳۸٧ - نیاتوس

ریکی

هر چه میتوانید در گسترش ریکی بکوشید

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٧ - نیاتوس

ارزو

ارزوی دارم ریکی آنقدر گسترش یابد که آنرا در مدارس تدریس کنند.و تمام دانش آموزان مدارس

از برکات آن بهره مند شوند.

به امید آنکه سال نو پر بار تر شود

پيام هاي ديگران ()        link        سه‌شنبه ۱۳ فروردین ،۱۳۸٧ - نیاتوس

به امید شادمانی

به امید شادمانی

پيام هاي ديگران ()        link        پنجشنبه ٩ اسفند ،۱۳۸٦ - نیاتوس

ريکی و شفای عاطفی

ریکی می تواند شفای عاطفی را محقق نماید و تمام الگوهای

انرژیتیکی را اصلاح نماید. سمبل ذهنی عاطفی زخمهای عاطفی را شفا می بخشد و این شفا به پاک سازی الگوهای

انرژیتیکی کمک می نماید.

پاک سازی ریکی پاک سازی بسیار قدرتمند است و به دوباره

سازی شخصیت کمک می نماید

پيام هاي ديگران ()        link        یکشنبه ٢۱ بهمن ،۱۳۸٦ - نیاتوس